Zeynep Kalkan

Author
Administrator
Zeynep Kalkan Articles
IACS Pilot Uygulama Eğitimi Ankara Polatlı İlçesi’nde gerçekleştirildi
Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin ülkemizde kurulması çalışmaları kapsamında Ankara İli Polatlı ilçesinde IACS pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 24-26 Şubat 2020 tarihleri arasında Polatlı ilçe Müdürlüğü personeline IACS uygulaması konusunda eğitim verilmiştir. Bakanlık Merkez personeli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden 25 kişinin katılımıyla 3 gün […]
Learn More
Eğitimci Eğitimi tamamlandı
Projenin Eğitimci Eğitimi faaliyeti, 106 eğitimcinin katılımı ile başarılı bir şekilde Antalya’da tamamlanmıştır. 10 gün süren eğitim eğitimcilere IACS yazılımı ile ilgili hem teorik altyapıyı hem de pratik bilgisayar becerilerini kazandırmayı amaçlamıştır. Eğitimin teorik kısmı kapsayan ilk haftası 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, ikinci haftada bilgisayar kullanılarak paralel oturumlarda yürütülen pratik kısmı ise 11-15 Mart […]
Learn More
IACS yazılımı demosu gerçekleştirildi
Zaman herkes için olduğu gibi, bizim projemiz için de çok hızlı akıyor. Biz, 24/9 – 28/9 tarihleri arasında yeni IACS yazılımının ilk gösterimini gerçekleştirdik bile. Hafta boyunca, tarım parsellerinin sayısallaştırılması, durum ve görev yönetimi ve Mekansal Destek Başvurusu konularını ele aldık. Tüm katılımcılar, yeni IACS yazılımı ve fonksiyonları hakkında bilgi edinmek için oldukça heveslilerdi. Yazılım […]
Learn More
İsim değişiklikleri duyuruldu
Yakın zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) ismi Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) olarak değişmiştir. Sayfada, GTHB olarak geçen tüm referanslar TOB olarak değiştirilmiştir.  Aynı zamanda yeni ismi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi olan MFİB’nin de hem logosu hem de ismi değiştirilmiştir.
Learn More
Görüş bildirim formu dağıtıldı
5-6 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılara, kendi bölgelerine ait bazı rakamları (çiftçi sayısı, mevcut tarım alanı, kullanılan tarım alanı, vb.) elde edebilmek adına, bir görüş bildirim formu gönderilmiştir. Aynı zamanda çiftçilerin tarımsal destekler için başvurmama sebepleri de sorulmuştur. Yakın zamanda bu anketin sonuçları yayınlanacaktır.
Learn More
Projenin internet sitesi kullanıma açıldı
Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller ile Risk Analizi Eğitimi Projesinin internet sitesine hoşgeldiniz. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak finanse edilmektedir. İhale Makamı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) faydalanıcı ülke adına projeyi yönetmektedir. Proje, Sinergise liderliğinde GISS, Geodetski zavod Celje (GZC) […]
Learn More
Çalıştay gerçekleştirildi – Mart 2018
Mart ayında iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda projenin kapsamına dair bilgiler verildiği gibi, Arazi Parsel Tanımlama Sistemi ve Mekansal Destek Başvuru Uygulaması ile ilgili kavramlar da açıklanmıştır.       Çalıştayda yapılan sunumlar aşağıda yer almaktadır: Proje Tanıtımı  IACS Kavramı LPIS Görev ve Beklentiler
Learn More
Açılış toplantısı gerçekleştirildi
16 Kasım 2017 tarihinde Ankara Bilkent Hotel’de ‘Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller ile Risk Analizi Eğitimi Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik, projenin resmi başlangıç tarihi olarak kabul edilmiş ve katılımcılara proje hakkında bilgi almaları ve soru sormaları için bir fırsat sunmuştur. Toplantıda gerçekleştirilen sunumlar aşağıdaki gibidir: Proje Tanıtımı, Pavel […]
Learn More