Pilot çalışmalar Beypazarı ve Torbalı’da yürütüldü

Yerinde kontroller pilot çalışması Ankara ili Beypazarı ilçesinde ve İzmir ili Torbalı ilçesinde yürütüldü. Saha görevleri 13-18 Mayıs tarihleri arasında Beypazarı’nda ve 27 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihleri arasında Torbalı’da, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) personelinin il ve ilçe müdürlüklerinden gelen personel ile Ankara’daki merkez çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yerinde kontroller pilot çalışması proje ekibinden yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla yapıldı. İllerdeki pilot faaliyetlerin uygulanması sırasında, her seviyeden TOB personeli saha denetimleri, saha modülü sunumları ve çiftçilerle görüşmeler yürütülmesini içeren yerinde kontrol faaliyetleri hakkında iş başında eğitim aldı.

Son olarak, pilot çalışmasının sonuçları saha görevlerinin tamamlanmasından sonra hazırlanan bir raporda sunulmuştur.

 

 

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.