IACS yazılımının yeni sürümü geliştirildi

Türkiye için AB bağlamında tamamen benzersiz bir IACS yazılımı sıfırdan geliştirildi. Yazılım tasarlanırken, AB üye ülkelerindeki uzmanlık ve deneyim, Türkiye’deki yerel durum ve gereksinimler üzerine yapılan analizin sonuçları ile birleştirilerek kullanıldı. Çok sayıda modül (uygulama) içeren bu benzersiz web tabanlı yazılım, Türkiye’deki iki milyondan fazla çiftçiye verilen tarımsal desteklerin adil ve şeffaf dağıtımı konusunda önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Türkiye IACS yazılımının (TRIACS), Tarım ve Orman Bakanlığının (TOB) 10 binden fazla çalışanı tarafından aktif olarak kullanılması beklenmektedir.

TRIACS, GSAA (Mekansal Destek Başvurusu), LPIS (Arazi Parsel Tanımlama Sistemi), OTSC (Yerinde Kontroller) ve Yönetici modülü gibi birbiri ile bağıntılı web tabanlı uygulamalardan oluşan bir paketten oluşur. Bu modülleri kullanarak TOB personelinin, çiftçilerin alan ve hayvan bazlı destekleme başvurularını sayısal olarak kaydetmelerine, Türkiye’nin yüzey alanının tamamını kapsayan fiziksel blokları yönetmelerine ve güncellemelerine, yerinde kontroller için risk bazlı ve rastgele örneklem hazırlamalarına, uzaktan algılama ile kontroller (CwRS) gerçekleştirmelerine ve geleneksel saha kontrollerinin bulgu ve sonuçlarını sayısal olarak kaydetmelerine, ve her çiftçi için ödeme miktarlarını hesaplamalarına ve kapsamlı raporlar hazırlamayabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

TRIACS tamamen web tabanlıdır ve hali hazırda mevcut olan en son yazılım uygulamaları kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılımın test edilmesi de başarıyla tamamlanmıştır.

 

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.