Alan İzleme eklendi

Proje kapsamına Türkiye’de Alan İzleme sistemi kurulmasını içeren yeni bir faaliyet eklenmiştir. Alan izleme, alan bazlı destek programları için yapılan başvuruların yerinde kontrolleri için Avrupa Birliğinde kullanılan alternatif bir yöntemdir. Alan izleme çerçevesinde, Copernicus Sentinel tarafından izlenebilecek uygunluk kriterlerinin sistematik olarak gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Buna ek olarak, alan izleme kapsamında, talep edilen desteklemeye uygunluğa karar verebilmek için, gerektiğinde uygun müteakip faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Sentinel verileri, talep edilen alan bazlı desteğin uygunluğunun başarılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayan bir süre zarfında tarımsal parsellerin izlenebilmesine olanak sağladığı için kullanılmaktadır. Özetle, Sentinel verilerini kullanmanın avantajları, zaman serisi verilerinin sık aralıklarla mevcut olması, ürünlerin bu verilerle tanımlanabilmesi ve verilerin halka açık (ücretsiz) olmasıdır.

Alan izleme sisteminin kurulmasının bir parçası olarak: özel bir yazılım uygulaması (GTC – Yersel Doğruluk Toplayıcı) geliştirilmiştir; sistem ayrıca Adana ve Tekirdağ illerine saha ziyaretleri yapılarak test edilmiştir; dört Tarım ve Orman Bakanlığı personeli eğitime tabi tutulmuştur; ve gerekli destekleyici prosedürler geliştirilmiştir. Ayrıca, alan izleme kapsamında işlenen verilerin çıktıları, bir katman grubu olarak tüm IACS yazılımı uygulamalarındaki harita pencerelerine dahil edilmiştir.

 

 

 

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.