IACS Pilot Uygulama Eğitimi Ankara Polatlı İlçesi’nde gerçekleştirildi

IACS Pilot Uygulama Eğitimi Ankara Polatlı İlçesi’nde gerçekleştirildi

Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin ülkemizde kurulması çalışmaları kapsamında Ankara İli Polatlı ilçesinde IACS pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 24-26 Şubat 2020 tarihleri arasında Polatlı ilçe Müdürlüğü personeline IACS uygulaması konusunda eğitim verilmiştir. Bakanlık Merkez personeli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden 25 kişinin katılımıyla 3 gün süren eğitimlerde IACS yazılımı üzerinden canlı uygulamalar yapılmıştır.
IACS pilot uygulaması Polatlı İlçesi dahilinde 8 köyde gerçekleştirilecek olup başvurulardan kontrollere, alan izleme sisteminden ödeme hesaplamalarına kadar tüm IACS bileşenleri test edilecektir.
Bu kapsamda Polatlı ilçesine ait güncel ortofotolar Harita Genel Müdürlüğünden alınmaktadır. Aynı zamanda, Polatlı ilçesine ait yapay zeka arazi örtüsü ve yapay zeka ürün haritaları IACS Dairesince üretilmiştir. Bu haritalar destekleme beyanlarının kontrolü ve Polatlı Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin güncellenmesi için kullanılacaktır.

 

Administrator

Leave a comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.