IACS Pilot Uygulama Eğitimi Ankara Polatlı İlçesi’nde gerçekleştirildi
Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin ülkemizde kurulması çalışmaları kapsamında Ankara İli Polatlı ilçesinde IACS pilot uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 24-26 Şubat 2020 tarihleri arasında Polatlı ilçe Müdürlüğü personeline IACS uygulaması konusunda eğitim verilmiştir. Bakanlık Merkez personeli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden 25 kişinin katılımıyla 3 gün […]
IACS yazılımının yeni sürümü geliştirildi
Türkiye için AB bağlamında tamamen benzersiz bir IACS yazılımı sıfırdan geliştirildi. Yazılım tasarlanırken, AB üye ülkelerindeki uzmanlık ve deneyim, Türkiye’deki yerel durum ve gereksinimler üzerine yapılan analizin sonuçları ile birleştirilerek kullanıldı. Çok sayıda modül (uygulama) içeren bu benzersiz web tabanlı yazılım, Türkiye’deki iki milyondan fazla çiftçiye verilen tarımsal desteklerin adil ve şeffaf dağıtımı konusunda önemli […]
Alan İzleme eklendi
Proje kapsamına Türkiye’de Alan İzleme sistemi kurulmasını içeren yeni bir faaliyet eklenmiştir. Alan izleme, alan bazlı destek programları için yapılan başvuruların yerinde kontrolleri için Avrupa Birliğinde kullanılan alternatif bir yöntemdir. Alan izleme çerçevesinde, Copernicus Sentinel tarafından izlenebilecek uygunluk kriterlerinin sistematik olarak gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Buna ek olarak, alan izleme kapsamında, talep edilen desteklemeye uygunluğa […]
IACS Wiki çevrimiçi duruma getirildi
Proje çerçevesinde geliştirilen yerinde kontrol ve risk analizi kılavuzları bir wiki İnternet sitesi şeklinde yayınlandı. Yerinde kontrol ve risk analizi kılavuzları Geodetski zavod Celje’den gelen yabancı uzmanlar tarafından hazırlandı. Yayınlanan 10 kılavuz, otomatik örneklem seçimi tasarımı, klasik yerinde kontroller ve uzaktan algılama ile kontroller için genel ve detaylı rehberler, uydu görüntülerinin nasıl ele alınacağı ve […]
Personel Eğitimi tamamlandı
Eğitimci Eğitimi faaliyetinin ardından, 81 ilden toplam 3,600 Tarım ve Ormancılık Bakanlığı (TOB) personelinin katılımıyla projenin Personel Eğitimi faaliyeti tamamlanmıştır. Eğitimler, IACS faaliyetlerinin TOB’da başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla, IACS yazılımının kullanımıyla ilgili teorik geri planı açıklanmasını ve bilgisayar demonstrasyonlarını içermiştir. Nisan ve Temmuz 2019 tarihleri arasında dört ay boyunca, Antalya ve Afyon’daki çeşitli […]