IACS Eğitimci Eğitimleri (2019)

Bu sayfada Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller ile Risk Analizi Eğitimi Projesi kapsamında kullanılacak olan tüm eğitim materyalleri yer almaktadır.

Videolar

1. Gün

EIKS Genel Bakış


LPIS ve Mekansal Destek Başvurusuna Genel Bakış


Tarım Parsellerinin Sayısallaştırılmasi İçin Çiftçilerle Görüşmeler


Mekansal Destek Başvurusu Genel Kullanım Senaryoları – Bölüm 1-1


Mekansal Destek Başvurusu Genel Kullanım Senaryoları – Bölüm 1-2


Mekansal Destek Başvurusu Genel Kullanım Senaryoları – Bölüm 2


2. Gün

LPIS Güncellemesi


LPIS Güncellemesi Genel Kullanım Senaryoları


Yerinde Kontrollere Genel Bakış


Örneklem Seçimi ve Risk Analizi


3. Gün

Arazi Denetimlerine Genel Bakış


Arazi Denetimlerinde Genel Kullanım Senaryoları


Alan Ölçümleri


Diğer Kontroller ve Coğrafi Etiketli Fotoğraflar


İnceleme ve Kontrol Raporu


4. Gün

Uzaktan Algılama İle Kontrollere Genel Bakış


Sayısal Ortofotoların Yorumlanması


Uzaktan Algılama Genel Kullanım Senaryoları


Hızlı Arazi Kontrolü


Hızlı Arazi Kontrolleri Genel Kullanım Senaryoları


5. Gün

Hayvancılık Denetimleri


EİKS Destek Başvuru Süreci İş Akışı ve Organizasyonu


Kontrol Süreci En İyi Uygulama Örnekleri