Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller ile Risk Analizi Eğitimi Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak finanse edilmektedir. İhale Makamı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) faydalanıcı ülke adına projeyi yönetmektedir. Proje, Sinergise liderliğinde GISS, Geodetski zavod Celje (GZC) ve ForteArge Firmalarının ortaklığı sonucu oluşmuş konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

Projenin amacı, gelecekte Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) uygulanması ve Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin (LPIS) kullanılması için gerekli olan Yerinde Kontroller (OTSC) ve Risk Analizi konusundaki eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile TOB kapasitesinin arttırılması ve IACS yazılımının Türkiye koşullarına uygun bir şekilde geliştirilmesidir. Uygulama süresi sonucunda yüklenici tarafından ulaşılması beklenen sonuçlar şu şekildedir:

  • Bu projenin gereksinimlerini karşılamak amacıyla; IACS yazılımının Türkiye koşullarına uyarlanması ve bu kapsamda gerekli kontrol unsurları ve risk değerlendirme metodolojisinin belirlenmesi;
  • Proje kapsamında oluşturulacak olan IACS yazılımı ve Yerinde Kontroller (OTSC) metodolojisinin kullanımına ilişkin TOB kapasitesinin artırılması.

Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi için, kendi alanlarında uzman hem uluslararası hem de Türk uzmanlar birlikte çalışmaktadır. Proje kapsamında iki uluslararası uzman Kilit Uzman olarak görev almaktadır. Her iki uzman da Kilit Olmayan Uzmanlar tarafından üretilen proje çıktılarının genel proje hedefine uygunluğunu sağlamak ile yükümlüdürler. Ayrıca IACS konusunda kendi tecrübelerini de proje süresince yansıtmaktadırlar.

Pavel TROJÁČEK projenin Takım Lideri olarak çalışmaktadır. Pavel,  Avrupa ülkelerinde olduğu gibi diğer ülkelerde de uzun yıllar boyunca IACS projelerinde kilit pozisyonlarda görev almıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne aday olan birçok ülkenin  IACS sistemini kurma sürecine de destek olmuştur. Bu projeden önce en son Azerbaycan ve Makedonya’da mekansal veri kalitesi ve Bilgisayar Destekli Görüntü Yorumlama projelerinde çalışmış olan Pavel, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk IACS projesinde de çalıştığı için ülkemize yabancı değildir.

Marcel MEIJER projenin yazılım geliştirme tarafından sorumlu kilit uzmanıdır. Marcel 2001 yılından itibaren OTP, IACS ve IT ile ilgili konularda Hollanda Ödeme Ajansı ve Wageningen Çevre Araştırmaları Kurumlarında çalışmıştır. Son birkaç yıldır ise kendi danışmanlık şirketini yönetmektedir. 15 yıldır, IACS tasarımı ve mimarisi, teknik şartname ve fonksiyonel gereksinimlerin hazırlanması, yazılım geliştirme sürecinin denetlenmesi, yazılım testi ve son kullanıcıların eğitimi konularını da içeren IACS ve tarım projelerinde  lider olarak görev almaktadır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen broşürü  indiriniz.