AB Mevzuatı

Bu sayfada Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili mevcut AB Mevzuatlarının genel çerçevesi sunulmaktadır. OTP, piyasa tedbirlerinden kırsal kalkınmaya kadar çok geniş bir konu yelpazasine sahiptir. Ancak bu sayfada doğrudan ödemeler ile ilgili ortak kurallara yer verilmiştir.

 

Doğrudan Ödemeler 

Doğrudan ödemeler çiftçilerin refah düzeyini korumak adına doğrudan sağlanan ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle, piyasadaki satışlardan kaynaklanan fiyat değişiklikleri nedeniyle gelirleri dengelemek için, çiftçilere sağlanan üretimden bağımsız  temel gelir destekleridir.  En yüksek kara ulaşmak için, üreticiler piyasa sinyallerine dikkat etmeli, ve tüketiciler tarafından talep edilen ürünleri üretmelidirler. Doğrudan ödemeler ayrıca, yeşillendirme ve çapraz uyum kuralları ile birlikte temel kamu mallarının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 

Çapraz Uyum

Kamu, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı ve çevre alanlarında belirli gerekliliklere uymayan çiftçilere, doğrudan destek ödemelerinde kesintiler yapılır ya da çiftçi ödemelerden faydalanamaz. ‘Çapraz uyum’ olarak adlandırılan bu sistem, doğrudan ödemelerde AB desteklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Entgere İdare ve Kontrol Sistemi (IACS)

Önemli bir kısmını vergi mükellefleri oluşturan Ortak Tarım Politikası (CAP), Üye Devletler tarafından yönetilmektedir. Bu ödemelerin doğru çiftçilere doğru bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak ve AB’nin mali çıkarlarını korumak amacıyla, Üye Devletler 1992 yılından beri, çiftçilere ödenen desteklerin yönetimi ve kontrolü için bir sistem kurmak zorundadırlar.  Bu sisteme Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) denilmektedir.

 

Kılavuzlar 

AB üyesi toplam 27 devlete ait koşulları yansıtmak amacıyla OTP mevzuatı genel kurallar çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu nedenle netleştirilmesi gereken birçok konu barındırmaktadır. Özellikle de IACS sisteminin uygulanması sürecindeki teknik konuların açığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için bir dizi kılavuz niteliğinde doküman oluşturulmuştur.

  • DSCG/2014/31 Guidance document (revised version after simplification) on the establishment of the EFA layer referred to in article 70(2) of Regulation (EU) 1306/2013
  • DSCG/2014/32 Year 2017 Guidance document (campaign 2017) for On-The-Spot Checks (OTSC) and area measurement according to articles 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 of Regulation (EU) 809/2014
  • DSCG/2014/33 Year 2017 Guidance document on the Land Parcels Identification System (LPIS) under articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 640/2014
  • DSCG/2014/39 Guidance document (revised version after simplification) on aid applications and payment claims referred to in article 72 of Regulation (EU) 1306/2013
  • DS/EGDP/2015/02 Guidance document on the implementation by Member States of permanent grassland provisions in the context of greening
  • Draft CTS for 2018 The draft Common Technical Specifications for 2018 can be found under that link
  • DS-CDP-2015-08-FINAL Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Crop Diversification requirements
  • DS-CDP-2015-09-FINAL Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Ecological Focus Areas requirements