Ulusal Mevzuat

Bu sayfada tarım ile ilgili ulusal kanun, kararlar, yönetmelikler ve tebliğler sunulmaktadır. Türkiye’de tarım kanunu, sigorta, ürün ve hayvan destekleri de dahil olmak üzere çok geniş bir kapsama sahiptir. Bu sayfada yalnızca IACS projesi ile ilgili olan mevzuat/kararlar yer almaktadır.

Tarım Kanunu

Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanunu oluşturulmuştur.

Tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için  Organik Tarım Kanunu oluşturulmuştur.

Karar, Yönetmelik ve Tebliğler