Terminoloji

Kısaltmalar

AIRS Hayvan Kimlik ve Kayıt Sistemi
TBS Tarım Bilgi Sistemi
OTP Ortak Tarım Politikası
CC Çapraz Uyum
MFIB Merkezi Finans ve İhale Birimi
CwRS Uzaktan Algılama ile Kontroller
DEM Sayısal Yükseklik Modeli
AK Avrupa Komisyonu
AB Avrupa Birliği
FAS Çiftlik Danışmanlık Sistemi
ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi
CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri
IACS Entegre İdare ve Kontrol Sistemi
ICS Entegre Kontrol Sistemi
ID Kimlik
LPIS Arazi Parsel Tanımlama Sistemi
TOB Tarım ve Orman Bakanlığı
OTSC Yerinde Kontroller
PE Ödeme Hakları