Proje Paydaşları

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirleme, uygulama, izleme ve değerlendirme misyonuna sahip bir kurumdur.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün hedefi tarımsal alt yapıyı düzenleyerek, kırsal alanı yaşanabilir hale getirmek ve kalkınmayı sağlamaktır.

 

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı’nın görevleri, Tarım Bilgi Sistemi (TBS), Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) ve Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin (LPIS) yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, gerekli harita, uydu görüntüsü ve CBS verilerinin sağlanması ile CBS tabanlı çalışmalar gerçekleştirmek, Çiftlik Muhasebe Veri Ağını kurmak ve harici bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlamaktır.

Web Sitesi

Merkezi Finans ve İhale Birimi bir uygulayıcı kurum olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işi ve hibelere ilişkin projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur. Bir “Program Yetkilendirme Görevlisi” nin sorumluluğu altında çalışan CFCU, ihalelere ilişkin AB kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve düzgün bir raporlama sisteminin işlemesini temin eder. İlgili bakanlıklardaki Kıdemli Program Görevlileri projelerin teknik uygulamasında Program Yetkilendirme Görevlisine yardım eder.

Delegasyonun görevleri, dış ilişkiler alanında; Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek,Türkiye AB Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak; Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek, AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde; siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin açılmasına yardımcı olmak, Katılım Öncesi Yardım Programlarına ilişkin olarak; Delegasyon, merkezi olmayan iş birliği prosedürlerinin uygulanmasından sorumlu Türk kurumlarına destek vermek ve 250 projenin etkin şekilde uygulanmasını takip etmektir.